Team

Simon Shikharev

CEO Playneta / Co-founder / LinkedIn

Alex Pavlov

CEO Playkot / Co-founder / LinkedIn

Serg Maslow

Head of grow Prisma Labs / CEO / LinkedIn

Konstantin Lomashuk

P2P.org / Co-founder / LinkedIn

Dmitri Fil

Topface / Co-founder / LinkedIn

Last updated